Wzór wniosek czyste powietrze katowice
4 Przez materiały rozumie się dokumentację, urządzenia, instalacje i wyroby budowlane wskazane w pkt.. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny -Formularz Wniosku-) - załącznik ODO1 - wzór .Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeWnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze można składać od środy, 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i .Proszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem myszy (osoby leworęczne lewym) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zapisz element docelowy jako (przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge) lub Zapisz link jako (przeglądarka Google Chrome).. Każdy egzemplarz wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluWniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.Czyste Powietrze ..

1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?

UWAGA - prosimy o składanie wniosków bez skopiowanych ze wzorów wniosków "uwag" i "instrukcji".Wnioski w programie Czyste Powietrze przyjmują WFOŚiGW.. Zmiana w funkcjonowaniu Biur Funduszu w związku z Covid-19!. email: [email protected]ź do strony WFOŚiGW w Katowicach Menu STRONA GŁÓWNA REJESTRACJA Rejestracja - osoby fizyczne .. Nr wniosku Korekta wniosku 2.. Zapisać plik w folderze na dysku twardym komputera.. Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonanyRegulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami: a.. Dochód dotyczy teraz tylko Wnioskodawcy?Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. - poziom podstawowy i podwyższonyInformacje o plikach cookie.. W tym miejscu należy pobrać formularz na dysk lokalny swojego komputera.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300.Ulga termomodernizacyjna.. Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu ul. Krakowska 53 ..

Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.

Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Wzór żądania wydania zaświadczenia do programu czyste powietrze 19 listopada 2020 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego .. INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA tel.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Ta strona używa plików Cookies.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami .. konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Składane wnioski powinny być kompletne.. (interaktywny PDF) Część A - Informacje Ogólne.. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem.. Kielce.Czyste Powietrze .. wnioski o umorzenie)..

INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 41 333 59 16. email: [email protected]

Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.„Czyste powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.. Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.. Po zapisaniu otwierać go przy pomocy programu Adobe .Warunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.. W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.Nowa odsłona programu Czyste Powietrze - prezentacja NFOŚiGW z Akademii Czystego Powietrza Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Dokument PobierzJak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze" Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z .Program Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach obsługuje Zespół ds. Programu Czyste Powietrze..

Informacje nt Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach: Uwaga!

Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze" i wyślij do WFOŚiGW w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt w którym chcesz dostać wsparcie finansowe.dowodów księgowych załączonych do wniosku.. tu znajdziesz wzory formularza w wersji poglądowej.W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie inwestycji to po prostu data wystawienia pierwszej faktury w ramach tzw. kosztu kwalifikowanego (ważne .Czyste powietrze - dofinansowania .. za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.. Katowice.. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel.. 9 programu priorytetowego „Czyste powietrze" oraz załączniku nr 1 „Wymagania Techniczne" do tego programu 5 Niewłaściwe /jeżeli nie dotyczy - wykreślić.Jeżeli dochód przekracza 100 000 zł to wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. Korzystając z niego, użytkownicy mogą zgłaszać swoje zapytania lub wnioski oraz przeglądać stan realizacji zgłoszonych wniosków i umów.Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.. Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia.. Jak zarejestrować konto w portalu), wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt