Luxmed upoważnienie do odbioru wyników badań
Dowiedz się więcej i pobierz upoważnienie >> Chcesz, aby wizytę z Twoim dzieckiem odbyła osoba niebędąca opiekunem prawnym?. W związku ze stanem epidemii wprowadziliśmy zmiany dotyczące sposobu odbioru wyników badań diagnostycznych wykonywanych w placówkach LUX MED Onkologia Grupa LUXMED.. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRSWyniki badań online, wraz z komentarzem lekarza Zapytaj lekarza - możliwość zadania pytania uzupełniającego do wizyty Aplikacja mobilna - dostęp do konta zawsze wtedy, kiedy tylko tego potrzebujesz Załóż kontoTak, ale wyłącznie pod warunkiem, że osoba wykonująca badania podpisze odpowiednie upoważnienie, uzupełnione o pełne dane osoby, której zleca odbiór swoich wyników.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Ulotki.. To bardzo szybki, łatwy i wygodny sposób na odbiór wyników badań bez wychodzenia z domu.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Upoważnienie do odbioru wyników..

Ulotki przygotowanie do badań.

Sprawdź jak w kilku prostych krokach to zrobić.. z 2012 r. poz .Informacja dla pacjenta dotycząca przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy (krzywa cukrowa) - kobieta w ciąży: pobierz: Przygotowanie do badań laboratoryjnych: pobierz: Przygotowanie pacjenta do badania nasienia: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań: pobierzChcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, recept lub dokumentacji medycznej?. Upoważnienie jednorazowe (uprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej .Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią .. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/Panią Łatwe zamówienie eRecept na leki stale przyjmowane - trafiają prosto na Twój telefon.. Upoważnienie może się więc ograniczać się tylko do wydania podmiotowi upoważnionemu wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej i może mieć charakter jednorazowy.Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Pacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Upoważnienie do odbioru wyników..

Wyniki badań będzie można otrzymać za pomocą komunikacji e-mail.

: …., PESEL:.. imię nazwiskoOdbierz swoje wyniki online - badania laboratoryjne, cyfrowe zdjęcia rtg, nagranie usg ciąży, holter.. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.. Zamawianie eRecept online.. PESEL) Zgodnie z art. 26 ust.. Wyniki zrealizowanych badań (np. laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej) dostępne w każdym miejscu i czasie.. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. W tym celu należy:UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYKONANIA BADAŃ / ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Ja, niżej podpisana/y .W praktyce upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej najczęściej ma formę pisemną.. Dane Pacjenta: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: (numer .. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 602-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieOdbiór wyników badań online..

... Wejdź na poz.luxmed.pl.Odbiór wyników badań - komunikat dla Pacjentów.

Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yUprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej osoby.. W tym celu należy: Skontaktować się telefonicznie z naszą infolinią nr tel: 22 430 87 00Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.. Wyniki badań będzie można otrzymać za pomocą komunikacji e-mail.. Pobierz pełnomocnictwo z Portalu Pacjenta Medicover OnLine>> /Centrum Medyczne HCP Sp.. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Data i miejscowość UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Ja niżej podpisany /na .. Nr PESEL upoważniającego .Upoważnienie jednorazowe do wydania dokumentacji medycznej .. *w przypadku odbioru wyników badań poufnych Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww.Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18 roku życia (stomatologia) Oświadczenie Pacjenta - recepty Wniosek o wydanie opinii dotyczącej skutków wypadku przy pracyMiejscowość, data:………………………………………………………..

... Luxmed Lublin pozwala na odbieranie badań po wpisaniu numeru badania oraz imienia i nazwiska.

Z kolei o treści i zakresie upoważnienia decyduje sam pacjent..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt